Profiel Spreker

Jan-Herman Spanjersberg | Betrokken spreker voor samenkomsten

In mijn woonplaats Woerden ben ik betrokken bij de pioniersplek Het Baken (PKN). Voor mij een belangrijk gegeven dat je in je eigen woonomgeving een plek hebt waar je mensen kunt ontmoeten, de stilte kan opzoeken, gehoord en gezien wordt, troost vindt, samen de vragen van het leven kan delen en waar je samen met anderen iets kan ervaren van de kracht van Gods liefde.

Ik ben coördinator en spreker bij de zondagse samenkomsten. Graag verbind ik de actualiteit en het hier en nu met de geschiedenis, de wetenschap en de bijbelse boodschap van liefde en barmhartigheid. Dat geeft vaak verrassende inzichten, handvatten voor vandaag en tegelijkertijd verdieping. Ik kan uit de voeten met samenkomsten die wat meer gestructureerd van opzet zijn, maar voel me ook op mijn plek in kleinschalige en/of interactieve formats.

Jan-Herman Spanjersberg | Betrokken spreker voor samenkomsten met kinderen

Voor de kinderen is er altijd een eigen moment, waarin we met jong en oud een lied zingen en we met kleine voorbeeldjes het thema van de samenkomst dichtbij brengen. Heerlijk om te doen.

Als de gelegenheid daar is, sluit ik graag af met een korte Kahoot. Op de een of andere manier blijkt het opdoen van kennis dan ook gewoon superleuk te zijn.