Ervaring

Programma-management en interim-functies
(sinds 2008):

ICT-Programma-manager Digitale Routekaart/Integratie NewCo

Projecteider integratie ICT en Informatiemanagement fusieorganisatie

Programmaleider Geïntegreerd Zorgsysteem voor Ikazia binnen ZiZo!/Coöperatie op Zuid

Informatiemanager Ikazia Ziekenhuis Rotterdam

Programmaleider Geïntegreerd Zorgsysteem

Programmamanager HIX

Kwartiermaker Corporate BI Competence Center

Projectleider implementatie DOT

Directeur Algemene Dienst ICT

Projectleider implementatie HR-ASP voor AFAS Profit en Hunite

Hoofd Informatiemanagement

Projecten:

Basis op Orde van HR-Processen en systemen voor Spaarne Ziekenhuis

Adviseur eRevalidatie/Telerevalidatie, incl. financiering

Sire/Prisma onderzoek n.a.v. ICT-Storing en bedrijfsmatige gevolgen

Militaire GGZ klaar voor de nieuwe beleidsregels GGZ

Heroriëntatie HR-ondersteuning en systemen AMC

Herstructurering Tweedelijns Zorgbedrijf Militaire Gezondheidszorg

ICT-Routekaart diverse VVT organisaties

Beleidsplan Zorggroep Leveste Middenveld (fusieorganisatie)

Implementatie Herstructurering Facilitair Bedrijf Saffier de Residentiegroep

Implementatie DOT bij het Centraal Militair Hospitaal

Beleid- en visievorming EPD, innovatie en ICT voor het Ikazia Ziekenhuis

Uitrol/implementatie ICD10 (KIWA/Prismant)

Transitiebegeleiding Economie en bedrijfsvoering bij Stichting Daelzicht

Cultuurscan en veranderplan Facilitairbedrijf Laurentius, Roermond

Businessplanning diverse Preventieprogramma’s voor ORBIS, Sittard

ICT-Nutsvoorziening en review onderwijsondersteuning door ICT bij Zadkine