Doelgerichte interim-professional en betrokken spreker

Jan-Herman Spanjersberg | Doelgerichte interim-professional en betrokken spreker

Ik ben Jan-Herman Spanjersberg, doelgericht interim-professional en betrokken spreker. Dagelijks houd ik me bezig met vraagstukken rondom mensen en informatie/ICT. Dat doe ik met name in de aansturing van teams of als programma-manager. Mede vanwege de combinatie van mens, gezondheid en ICT werk ik met veel plezier in de zorgsector. Met enige regelmaat maak ik echter uitstapjes naar andere branches.

Verandering is de nieuwe status quo. En dat is gaaf! Als alles beweegt is er energie en energie kan je richten. Ik geloof erin dat iedereen ergens goed in is en/of kan zijn. Soms is dat even zoeken naar het plekje waar iemand het beste tot zijn recht komt. Soms helpt het als iemand wat rust en regelmaat geeft om je verder te ontwikkelen.

Vanuit dit perspectief geef ik graag leiding aan veranderprojecten; richtinggevend, ruimte scheppend, ondersteunend en met de menselijke maat. Vertrekpunt bij de opdrachten die ik uitvoer is vaak een beeld van de te realiseren doelsituatie: eerst dromen, dan visualiseren en daarna plannen en stapsgewijs doen! Dat geeft ruimte aan ambities, inspireert om aan de slag te gaan en houdt het tegelijkertijd praktisch.

Kernthema’s daarbij zijn: digitale strategie, implementeren & veranderen, EPD/ECD, ERP en rationaliseren/optimaliseren.

Sinds 2003 ben ik ondernemer. Dat begon als ZZP-er. Echter, spoedig daarna volgde de met een aantal partners opgerichte JC Groep. Sinds 2015 ben ik lid van de Raad van Commissarissen van Het Houvast in Tilburg.

In mijn woonplaats Woerden ben ik actief betrokken bij de activiteiten van de pioniersplek Het Baken en dan met name de functie ervan in de wijk. Samen bouwen aan een vertrouwde basis voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Mede daarom begeleid ik een aantal samenkomsten per jaar en spreek ik met enige regelmaat.